Sekretáriu Ezekutivu KNTLU Audiénsia ho Ministra Edukasaun hodi atualiza programa no Planu servisu 2024

Dili 28 Outubru 2023 Sekretáriu Ezekutivu Kntlu Sr. Luís Nivio de Fátima Soares ho Koordenador Programa KNTLU marka audiénsia ho S.E. Ministra Edukasaun Dra. Dulce de Jesus Soares iha Salaun Enkontru VIP Ministériu Edukasaun nian. Iha Audiénsia nee Sekretáriu Ezekutivu relata katak iha nonu Governu konstitusionál Komisaun Nasional Timor Leste ba UNESCO (KNTLU) tutela fali […]